Kullanım Koşulları

Website Kullanım Koşullarımarkasanatlar.com

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Marka Sanatlar Ajansı sorumlu değildir. Marka Sanatlar Ajansı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Marka Sanatlar işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Marka Sanatlar Ajansı’nın, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen ismi ve soyismi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Marka Sanatlar Ajansı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Marka Sanatları Ajansı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Marka Sanatlar Ajansı’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Marka Sanatları Ajansı, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Marka Sanatları Ajansı bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, logo, grafik tasarım, www.markasanatlar.com alan adı, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.

Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Marka Sanatlar’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Marka Sanatları Ajansı tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Marka Sanatları Ajansı hesabının gerek Marka Sanatları Ajansı’nı, gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Marka Sanatları Ajansının ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Marka Sanatları Ajansı, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

Marka Sanatları Ajansı, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

E-mail : mail@markasanatlar.com