Gizlilik Politikası

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

www.markasanatlar.com (“Marka Sanatlar Ajansı”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz.

Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Kişisel verileriniz iletişim kurulması, ticari ilişki kurulması, acil durumlarda ulaşılabilmesi gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunan Google, Facebook, eğitmenler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, kolluk kuvvetleri, adli makamlar, kanunun yetkili özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

3. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Kişisel verileriniz, Kanunun’un 5. Maddesine yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak “www.markasanatlar.com” websitesinde ve sosyal medya hesaplarında, form doldurmak suretiyle, e-posta, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki aşağıdaki haklara sahip olup, söz konusu taleplerinizi yazılı olarak mail@markasanatlar.com adresine e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

a) Marka Sanatlar’ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c) Şirketin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-mail : mail@markasanatlar.com